top of page

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

1. JÄRJESTÄJÄ
Helsingin City Markkinointi ry
Sofiankatu 4 C
00170 HELSINKI

Y-tunnus 1020714-4
Myöhemmin ”Järjestäjä”

2. KILPAILUAIKA
Jouluarvonta järjestetään 27.11.2021–19.12.2021. Tämän jälkeen vastaanotettuja arvontatietoja ei hyväksytä. Arvonta suoritetaan 20.12.2021.

3. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Arvontaan voi osallistua Joulupukin Pop Up Pajassa, Glasshouse Helsingissä (Aleksanterinkatu 13) täyttämällä arvontalomake ja pudottamalla se paikalla olevaan Joulupostilaatikkoon tai täyttämällä sähköinen arvonta lomake verkko-osoitteessa https://www.helsinkicitymarkkinointi.fi/joulupolku. Lomakkeessa tulee olla arvontaan osallistujan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Arvonnassa saatuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tähän arvontaan.

4. PALKINNOT
Pääpalkintoina ovat Kysyn palkintojen arvon
– Majoitus TOP Star Saariselän Etelärinteessä kahdelle henkilölle tammi-helmikuussa 2022 pois lukien koululaisten hiihtolomaviikot
– Virtuaaliesittelyn kuvaus alle 200 neliömetrin kohteesta.
Lisäksi arvotaan pienempiä palkintoja, joiden arvo on 20–50 €/palkinto. Palkintoluettelo julkaistaan Järjestäjän nettisivulla helsinkicitymarkkinointi.fi/joulupolku

5. PALKINNON LUOVUTUS JA VOITTAJIEN JULKISTAMINEN
Voitoista ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti joko soittamalla arvontalomakkeessa mainittuun numeroon tai lähettämällä viesti arvontalomakkeessa mainittuun sähköpostiin. Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
Voittajien nimet ilmoitetaan etunimi- ja paikkakuntatiedoilla HCM/joulupolku-sivustolla sekä Helsingin Joulunavaus Facebook-sivulla. 

6. JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjän vastuu arvontaan osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kilpailun järjestäjä ei vastaa arvontaan osallistujille aiheutuneista tulon menetyksistä tai muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

7. ARPAJAISVERO JA MUUT KUSTANNUKSET
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä luetelluista palkinnosta. Tarkistan tämän.

8. PALKINNON HYVITTÄMINEN TAI VAIHTO
Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa voittajalle aiheutuvista muista kuluista pääpalkinnon lunastamiseen liittyen, esim. matka- tai ruokailukustannukset. 

9. MUUTOKSET
Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.
Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

 

bottom of page