top of page

Tiedote 7.11.2022

Helsingin ydinkeskustan elinvoima riippuu sen saavutettavuudesta

Keskustelu Pohjois- ja Eteläesplanadin muuttamisesta yksikaistaisiksi on jatkunut vilkkaana. Esplanadien jalkakäytävien leventämistä on perusteltu muun muassa sillä, että kävelijöiden ja osin myös pyöräilijöiden määrän kasvu lisäisi ydinkeskustan yritysten myyntiä.

Keskustelussa samoin kuin kaupunkiympäristölautakunnan listan liitteessä on viitattu Helsingin keskustan asiointiselvitykseen, jonka Helsingin kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari ja Helsinki City Markkinointi ry teettivät vuonna 2019. Selvitystä referoitaessa kokonaiskuva avainhavainnoista ei kuitenkaan aina tule täysin selväksi.

 

Asiointiselvityksen päähuomiot ostovoimasta:

 

  • Suurin osa Helsingin keskustassa asioivista saapuu joukkoliikenteellä, joka tuo arviolta noin 60–    70 % Helsingin keskustan kokonaisostovoimasta riippuen tarkasteltavasta toimialasta.

  • Useimmin Helsingin keskustassa asioivat kävelijät ja pyöräilijät. Heille keskusta on arjen asiointiympäristö eli he asuvat tyypillisesti ydinkeskustan lähiympäristössä. Kävelijät tuovat noin 10–24 % keskustan ostovoimasta ja pyöräilijät 4–8 %. 

  • Autolla keskustaan asioimaan tulevien keskiostos on suurin, mutta he asioivat keskustassa suhteellisen harvoin. Autoilijoiden tuoma kokonaisostovoima on arviolta noin 10–18 % riippuen tarkasteltavasta toimialasta.

 

Selvityksessä tuodaan esille, että sen tuloksia pitää tarkastella suuntaa antavina. Lisäksi eri yritysten kohdalla jakaumat voivat poiketa huomattavasti toimialojen välillä ja jopa toimialojen sisällä. Tuloksia arvioitaessa on myös syytä pitää mielessä, että selvitys on tehty keväällä 2019 – siis ennen koronapandemiaa. Selvityksen laadintaan liittyy myös monia epävarmuustekijöitä.

 

Helsingin ydinkeskustan elinvoima riippuu pitkälti sen koetusta saavutettavuudesta. Helsingin keskustassa arvostetaan sen saavutettavuutta joukkoliikenteellä, mutta autolla sen saavutettavuus koetaan huonoksi. Kiinnostavaa onkin, että samaan aikaan 33 % vastaajista asioisi useammin Helsingin keskustassa, jos alueella olisi miellyttävämpää liikkua jalan ja 32 % jos keskusta olisi henkilöautolla helpommin saavutettavissa. Ovatko nämä toisensa poissulkevat vaihtoehdot vai voisiko keskustan elävöittämiseen kehittää yhdessä ratkaisuja, jotka huomioisivat kaikki asiakasryhmät?

 

”Onko todella niin, että kaupunki ei halua pitää kiinni tuosta 8–18 prosentin liikevaihdosta Helsingin keskustassa? Mielestämme Helsingin keskustan yrityksillä ei ole juuri nyt varaa menettää yhtään potentiaalista asiakasta”, HCM ry:n toiminnanjohtaja Krista Östman toteaa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Krista Östman, Helsinki City Markkinointi ry, 045 278 1278, krista.ostman@helsinkicity.fi

bottom of page