top of page

Helsingin keskustan elinvoima, kevät 2023

Unknown.jpeg

 Helsingin keskustan elinvoimaa on seurattu v. 2016 alkaen EKK:n elinvoimalaskentamenetelmällä.

 Työn tilaajana on Helsingin kaupungin kanslia.

Juuri julkaistun tutkimuksen (All In - Elinvoimalaskenta perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n menetelmään) mukaan KAUPUNKIKESKUSTOJEN elinvoima hiipuu edelleen, mutta jyrkin lasku on taittunut.

Helsingin ydinkeskustan brändikonseptin lanseeraus alkaa 12.6. #ainaytimessä

v. 2022 Suomen Tekstiili & Muoti ryn, Helsinki City Markkinoinnin ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kanssa teimme kyselyn alueen toimijoille siitä, millainen ydinkeskusta on asiointipaikkana, mitkä tekijät vaikuttavat asiointiin keskustassa, sekä miten keskustan houkuttelevuutta voitaisiin parantaa. 

Päällimmäisenä ratkaisuna yritystutkimuksessa nousi esiin tarve ydinkeskustan houkuttelevuuden esiintuomiselle sekä keskustan brändimielikuvan rakentamiselle. Keskustan vetovoiman kasvattamiseksi tarvitaan mielikuvamarkkinointia, viestintää alueen ainutlaatuisuudesta ja tarjonnasta sekä ketteriä kokeiluja, joita markkinoidaan tehokkaasti, sekä yhdessä tekemistä alueen toimijaverkoston kanssa.

Tarpeeseen vastaten, Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi (HELY-ryhmä) käynnisti keväällä 2022 hankkeen, jota HCM luotsaa. Ydinkeskustan brändimarkkinoinnin konsepti ja startegia valmistui v. 2022 lopuussa ja Helsinki päivänä 12.6. alkaa Downtown Helsingin #ainaytimessä lanseeraus. 

 

Downtown Helsinki – aina ytimessä.

 

Konseptin tavoitteena on nostaa esille – ja palauttaa siten myös ytimessä asioivien, työssäkäyvien ja asukkaiden mieleen ydinkeskustan ainutlaatuisuus alueena. Helsingin keskusta on aina ajankohtainen ja siksi siellä on myös monta syytä viettää enemmän aikaa. Ihmiset tekevät kaupungin ja mitä useammin kohtaamme toisiamme kaupungin ytimessä, sitä elävämpi siitä tulee.

Ole kuulolla. Helsingin ydinkeskusta elää ja on aina ajan hermoilla. #ainaytimessä

https://www.downtownhelsinki.fi/

 

 

Elinvoimalaskennassa Helsingin keskusta-alueen muodostavat punaisella merkityt korttelit, joissa vähintään 50 prosenttia katusivun liike-tiloista on lauantaisin palvelevien kauppojen ja ravintoloiden käytössä, sekä sitä ympäröivä mustalla rajan sisällä oleva keskustavyöhyke

bottom of page