top of page

Tiedote 1.11.22

Esplanadin alueen kävelykeskustan suunnittelu etenee hätiköidysti

Helsingin ydinkeskustan elinkeinoelämän toimijat vastustavat Pohjoisesplanadin ja Eteläesplanadin muuttamista yksikaistaisiksi. Muutoksen pelätään vaikuttavan kriittisesti liiketoimintaan, joka toipuu yhä koronan seurauksista ja kärsii keskustan suurista katutöistä.

 

Helsingin Sanomat uutisoi verkkosivuillaan torstaina 26.10. Helsingin kaupungin haluavan muuttaa Pohjois- ja Eteläesplanadin yksikaistaisiksi kaduiksi sekä poistaa kadunvarsipaikat molemmilta kaduilta. Kyseessä on alkuun kokeilu, jonka on suunniteltu jatkuvan vähintään syksyyn 2024. Helsinki City Markkinointi ry ja sen jäsenyritykset suhtautuvat kriittisesti esitykseen.

 

Kaupunginhallituksen päätökseen (25.1.2021) on kirjattu, että kiinteistönomistajat ja liikkeet otetaan mukaan kävelykeskustan suunnitteluun. Helsinki City Markkinointi ry:n jäsenet kokevat, että osallistaminen on jätetty tekemättä eikä annettuja kommentteja ole otettu suunnittelussa huomioon.

 

”Uutisen luettuaan useat vuokralaisemme ovat soitelleet pelästyneenä ja kertoneet huolensa tulevasta. Miksi alueen toimijoiden asiantuntemusta ei ole hyödynnetty näinkin merkittävässä asiassa?” ihmettelee Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila.

 

Helsinki City Markkinointi ry ajaa keskustan alueen eri toimijoiden etuja ja toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on verkostoitua alueella toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen kesken sekä lisätä alueen toimijoiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Yhdistys ja monet muut ydinkeskustan merkittävät toimijat ovat mukana kaupungin asettamassa HELY-työryhmässä, jonka tavoitteena on ydinkeskustan elinvoiman vahvistaminen.

 

Kävelykeskustan suunnittelua esiteltiin työryhmän kokouksessa syyskuussa, jolloin elinkeinoelämän toimijat kommentoivat voimakkaasti huonoa ajoitusta. Suunnitelman yksityiskohdat eivät myöskään olleet tuolloin tiedossa. Helsingin kaupungin tiedote ja kaupunkiympäristölautakunnan esityslista julkaistiin perjantaina 28.10. Esplanadien kokeilusta tehdyssä yritysvaikutusten arvioinnissa todetaan muun muassa, että ”Aiemmissa luvuissa esitettyihin selvityksiin viitaten on todennäköistä, että enemmistö yrityksistä kokee Esplanadien yksikaistaisuuden positiivisena kehityksenä”. Helsinki City Markkinointi ry ei yhdy tähän näkemykseen.

 

Alueen yritykset huolissaan jatkosta

 

Esplanadin alueella toimivat yritykset ovat huolissaan suunniteltujen muutoksien vaikutuksesta liiketoimintaan. Keskustan alueen liikkeiden myynnistä puuttuu edelleen noin 25 prosenttia ennen koronaa verrattavaan aikaan. Viimeistään ensi vuoden alussa alkaa myös koronaan liittyvien sopeuttamistoimien, kuten viivästyneiden vuokranmaksujen, takaisinmaksu. Mahdollinen asiakkaiden vähentyminen uusien liikennejärjestelyjen seurauksena kauhistuttaa yrityksiä, joiden elinvoima ei ole vielä palautunut.

 

”Haluamme Stockmannilla käydä avointa keskustelua ja olla osaltamme vahvasti mukana Helsingin keskustan elinvoiman kehittämisessä. Keskustan vetovoiman vahvuutena ovat monipuoliset saavutettavat palvelut ja elämykset, joiden perässä kaupunkilaiset ja matkailijat tulevat tänne. Keskustan saavutettavuuden kehittäminen kaikilla kulkumuodoilla on meille tärkeää, ja olemme huolissamme liikkuvuuden rajoittamisen vaikutuksista ydinkeskustan vetovoimaisuuteen”, sanoo Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalojohtaja Mariela Nortama.

 

“Niin Helsingin kaupungille kuin Nordic Choice Hotelsille on tärkeätä luoda viihtyisämpi, elinvoimaisempi ja elämyksellisempi ydinkeskusta, mutta tämä toimenpide ei ainakaan itsessään tule elävöittämään kaupunkikuvaa. Olisi suositeltavaa luoda kestäviä vaihtoehtoisia reittejä kaupungin halki kulkevalle liikenteelle, jolloin kantakaupungin läpi kulkeva liikenne vähenisi. Poistamalla kaistoja ja asettamalla esteitä poikkikaduille ratkaisemme ongelman siirtämällä sen kapeammille teille ja tiiviimmin asutetuille kaduille, joiden kortteleissa konsernimme niin ikään operoi hotelleja. Väistämättömälle poikkiliikenteelle tulisi löytää kestävä ratkaisu, joka mahdollistaa kaupunkikuvan elävöittämisen”, sanoo Nordic Choice Hotelsin maajohtaja Erika Ehrnrooth.

 

Helsingin keskustan remontit vaikuttavat jo nyt liikenteeseen

 

Hämeentien suuresta remontista on selvitty, mutta parhaillaan Hakaniemi on täysin tukossa siltatöiden takia. Tulossa ovat Mannerheimintien laaja peruskorjaus sekä Kaivokadun autoilta sulkeva remontti. Keskustan valtaisat tietyöt ohjaavat jo nyt keskustan kävijöitä muualle, joten Esplanadien liikenteen rajoittaminen vähentäisi asiakkaita entisestään sekä todennäköisesti lisäisi ydinkeskustan ruuhkaisuutta.

 

Uusien liikennejärjestelyjen vaikutuksia alueen toimijoihin ei ole selvitetty riittävästi. Esplanadien liikenteen rajoittamisen sijaan voisi keskittyä olemassa olevien kävelykatujen eli Kluuvikadun, Mikonkadun ja Keskuskadun kehittämiseen. Alueen toimijat ihmettelevät päätöstä lisätä kävelytilaa juuri Esplanadille, jossa on Esplanadin puiston lisäksi Pohjoisesplanadin seitsemän metriä leveä jalkakäytävä.

 

”NoHo Partnersin näkemyksen mukaan on tärkeää, että Helsingin keskustaa kehitetään ja elävöitetään muun muassa koronan jäljiltä. Kävelykeskustan laajentaminen hankaloittaa mielestämme keskustan saavutettavuutta ja heikentäisi alueen yritysten liiketoimintaa. Olemme ehdottomasti keskustan alueen kehittämisen puolesta ja mielellämme mukana hankkeen valmistelussa sekä vuoropuhelussa kaupungin kanssa”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Kävelykeskustaa tulee suunnitella yhteistyössä

 

Esitys kävelykeskustan laajentamisesta tulee palauttaa uudestaan valmisteluun. Jatkossa olisi myös todella huomioitava em. päätöksen yhteydessä kaupunginhallituksen esittämä linjaus, että alueen toimijat otetaan mukaan suunnitteluun. Alueen elinkeinoelämän toimijat kokevat, että aiemmin tänä syksynä annettuja kommentteja ei ole otettu huomioon.

 

Lisäksi tulisi tehdä tarkka hankekohtainen arviointiselvitys siitä, miten muutokset vaikuttavat keskustan liikkeisiin ja muihin elinkeinoelämän toimijoihin saavutettavuuden näkökulmasta. Ratkaisuja ja eri vaihtoehtoja pitäisi miettiä huolella, eikä pakottaa eteenpäin liian nopealla aikataululla keskeisiä osapuolia kuulematta.

 

Kävelykeskustaa tulisi suunnitella toiminnallisuuden, aktiviteettien ja viihtyvyyden kautta – ei ainoastaan liikenteen näkökulmasta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Krista Östman, Helsinki City Markkinointi ry, 045 278 1278, krista.ostman@helsinkicity.fi

Unknown.jpeg

 Helsingin keskustan elinvoimaa on seurattu mm. v. 2016 alkaen EKK:n elinvoima-laskentamenetelmällä.

bottom of page